top of page

Key Performance Indicatoren

De sociale energiesprong definieert van bij aanvang in het project een aantal KPI (key performance indicatoren) of kengetallen, waarbij de invloed van het project naar de verschillende stakeholders verschillende kpi’s zullen hebben. De belangrijkste partijen betrokken in deze omgeving zijn de bewoners van de sociale woningen, de sociale verhuurmaatschappijen, de netwerkbeheerders en de samenleving als een groter geheel. Voor elk van deze doelgroepen zijn bepaalde indicatoren van meer belang dan andere.


De indicatoren die voor de bewoner belangrijk zijn:


Wooncomfort. Hierbij kijken we of de temperatuur in de woning zich binnen de comfortgrenzen bevindt. We maken hiervoor gebruik van de sociale woonnorm.

Woninggezondheid. Deze wordt bepaald op basis van de luchtvochtigheid en verluchting. We meten CO, luchtvochtigheid en temperatuur.

● De prijs die een bewoner betaalt voor alle energie die hij per jaar nodig heeft: warm water, verwarming, koken en elektriciteitsverbruik. Voor, na de renovatie en met een verschillende prijspolitiek.

Energiebesparing voor en na de renovatie. Het doel hierbij is dat de woning na renovatie over het hele jaar evenveel produceert als het verbruikt.


Indicatoren voor de sociale verhuurmaatschappij:


Energie/renovatiekost per E-peil. Het doel is een energieneutrale woning.

CO2-verbruik van een woning voor en na de renovatie.

Piekverbruik van een woning/ van een wijk

● Het aandeel (percentage) zelfconsumptie

● Het percentage aan energie die men nodig heeft van het net (op korte termijn en op lange termijn)Indicatoren voor de netwerkbeheerder:


Piekverbruik voor een woning/woonwijk

Voorspelbaarheid van verbruik en productie

● Mogelijkheid tot sturen van verbruik en productie van sociale woonwijken


Elk van deze kenmerken wordt in kengetallen gegoten en hier worden ook streefwaardes voor berekend in verschillende situaties.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page