top of page

Energieprestatiecontract op maat van de sector

De Sociale Energiesprong beoogt een versnelde diepgaande renovatie van de sociale woningen in Vlaanderen, waarbij de klimaatdoelstellingen voor 2050 worden behaald: nul-emissie van broeikasgassen, ook wel klimaatneutraliteit genoemd.

 

Concreet betekent dit dat de woningen 100%  verwarmd worden met groene stroom, eventueel ook gekoeld, dat ze beschikken over de mogelijkheid van energieopslag, individueel of op wijkniveau, en waarbij flexibel energiebeheer mogelijk is zodat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.

het concept.jpg

De situatie binnen de sociale verhuurmarkt is zeer specifiek en daarom ook complex. Als gebouweneigenaar dienen de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) alle kosten te dragen van de renovaties terwijl het de huurders zijn die genieten van de energiebesparing. Daarom is een standaard energieprestatiecontract (EPC), waarbij de investeringen van een dienstenleverancier of Energy Services Company (ESCO) zichzelf terugbetalen via de uitgevoerde energiebesparingen, in deze sector momenteel geen optie.

Er moet daarom een concept worden bedacht en uitgewerkt, waar de modaliteiten van ambitieuze renovaties via het EPC-model worden vastgelegd, zonder te vervallen in de bestaande valkuilen (split incentive). Dit model moet ook beleidsmatige hindernissen wegwerken. Dit concept moet juridisch toelaten dat de energiebesparing, waar in principe de huurder financieel van geniet, gedurende een bepaalde tijd toch kan ingezet worden om een derde partij (de ESCO, aannemer, of andere uitvoerder) mee te vergoeden.

Hiervoor moet een systeem van resultaatsverbintenis worden ontwikkeld waarin de borging van de kwaliteit van de renovatie vervat zit, zowel op het vlak van onderhoud als van comfort, en waarbij de energieprestatie van elke woning afzonderlijk wordt gemonitord.

Ondersteund door een bonus-malus systeem zal de opdrachtnemer beloond worden voor een hogere dan voorziene energiebesparing gedurende de looptijd van het contract. Indien de energieprestatie van een woning niet voldoet, zal de opdrachtnemer het tekort financieel compenseren en indien nodig bijkomende maatregelen treffen om alsnog de energieprestaties te behalen.

Binnen dit concept zijn er drie winnaars:

  • De huurders:                 wonen in een gerenoveerde energiezuinige woning,

  • De SHM’s:                     worden bij renovatie ontzorgd van financiële en technische zaken,

  • De opdrachtnemer:       wordt beloond bij geslaagde kwalitatieve verbouwingen,

 

Dit model zal nog verder worden uitgewerkt.

Volg dit project en schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project.

Klik hier om in te schrijven voor de nieuwsbrief of een vraag te stellen.

bottom of page