top of page
Eindresultaat 2-2.jpg

Aangenaam,
Betaalbaar, Duurzaam

Klimaatneutrale sociale woningen
op maat van mensen.

cordium-huis-afgewerkt.png

Aangename, betaalbare en duurzame sociale woningen op maat van mensen. Renoveren voor de noden van morgen. 

Compromisloos, omdat we samen aan de toekomst bouwen.

het concept_1.jpg

Het opzetten van een Energieprestatiecontract als business model.

het concept_2.jpg
het concept_3.jpg
het projetct

Het project

ontwerp.png
CD7A9062.jpg
Foto planning_SES.jpg
Eindresultaat 1-2.jpg
ses_picto_blanc_filet.png

Woningen

Wat veranderen we?

ses_picto_blanc_filet.png

Renovatie

Over welke renovaties gaat het?

ses_picto_blanc_filet.png

Planning

Meer info volgt

ses_picto_blanc_filet.png

Resultaten

Meer info volgt

partners

Partners

cordium.jpg

Sociale Woningbouwmaatschappij uit Hasselt.

Ruime ervaring met de grondige renovatie van sociale woningen in het Interreg project "Ecoren".

Projectpartner in de haalbaarheidsstudie voor het nieuwe Vlaamse decreet over PV- en dakisolatie

Projectfit: Cordium wil haar bewoners een betaalbare, energiezuinige en gezonde woning bieden. Aan welke resultaten kan het nieuwe decreet in combinatie met de energiezuinige renovatie bijdragen aan een verbetering van de woningvoorraad voor de samenleving en haar bewoners?

www.cordium.be

Bam interbuild RGB.jpg

Een van de grootste bouwbedrijven in de Benelux

Co-partner en projectlead van REnnovates

Bouwer, wederverkoper en installateur van energiemodules die alle energiecomponenten van een NOM-woning bevatten

In België ook zeer actief in de bouw van sociale woningen (bijvoorbeeld Tivoli Park in Brussel)

Project fit: De expertise in nieuwbouwprojecten in België en de ervaring, met producten en diensten in de renovatie van sociale woningen in Nederland repliceren in de Vlaamse sociale woningbouw.

baminterbuild.be

ei_logo_final_rvb.jpg

Markleider in onafhankelijke begeleiding van prestatiegerichte en klimaatneutrale gebouwrenovatieprojecten. Financieel expert binnen het REnnovates-project dat de basis vormt van het concept voor Sociale Energiesprong.

Projectfit: Energinvest adviseert overheden, steden en gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven en andere organisaties bij het definiiëren van de juiste renovatgiestrategie, het aanbesteden voor de beste contractant (ESCO) en het vinden van de optimale financieringsvorm van een energie-investeringstraject. 

www.energinvest.be

enervalis logo_ok.png

Partner in REnnovates en ontwikkelaar van slimme energieoplossingen die het algemene energiebeheer leveren voor een (sociaal) huis

Al meer dan 500 woningen zijn op deze manier geïnstalleerd

Samen met Eandis en KBC, projectpartner in de FLUX50, zal mslec haalbaarheidsstudie

Projectfit: Slim beheer van sociale woningen naar comfort, energie-efficiëntie en prijs, dit alles voor een hele wijk, past perfect in de missie van Enervalis.

www.enervalis.com

veb_logo.jpg

Energieleverancier voor de meeste Sociale Woningcorporaties in Vlaanderen

Heeft als belangrijkste doel de energievraag van alle overheidsinstanties, en dus ook van de sociale huisvestingsmaatschappijen die verplicht zijn de regels van overheidsopdrachten te volgen, drastisch te verminderen.

Projectleider haalbaarheidsstudie voor het nieuwe Vlaamse decreet over PV- en dakisolatie.

Projectfit: Sociale woningcorporaties maken al jaren gebruik van de diensten van het VEB als experts op het gebied van energie-efficiëntie. Zij begeleiden de sociale woningcorporatie bij het zoeken naar de meest optimale oplossing op het gebied van technologie en/of type financiering van een energie-investeringsprogramma. Met haar expertise en leveringscontract aan de Sociale Woningcorporaties is het VEB goed gepositioneerd om de rol van MSLEC-aanbieder te ondersteunen.

www.veb.be

VLAIO.jpg

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat met een focus op:

  • het stimuleren van groei en innovatie: door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren.

  • het bevorderen van ondernemerschap: door samen te werken met sterke partners die kmo's kunnen begeleiden van (pre)start over groei tot overname.

  • het ondersteunen van clusters: door het steunen van organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen.

  • het bevorderen van omgevingsfactoren: door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het voorzien van adequate bedrijfshuisvesting.

www.vlaio.be/nl

Flux50.jpg

Met steun van

De Vlaamse energiecluster Flux50 wil optimaal inspelen op de economische groeikansen die volgen uit de wereldwijde boom in de slimme energiesector. De markt voor innovatieve, multidisciplinaire energie-oplossingen groeit, maar er is nood aan samenwerking om zulke geïntegreerde producten en diensten te ontwikkelen en te commercialiseren.  Zoals toegelicht in het witboek van mei 2016 zal de Vlaamse Energiecluster bedrijven uit drie sectoren – energie, ICT en bouw - samenbrengen om te werken aan innovatieve totaaloplossingen en concrete marktdoorbraken in vijf prioritaire domeinen of ‘innovatorzones’. Uitgaande van de sterktes van de Vlaamse industrie, viel de keuze op volgende vijf domeinen waarin Vlaanderen kan uitblinken:

  1. energiehavens,

  2. microgrids,

  3. multi-energiesystemen op wijkniveau,

  4. energy cloud toepassingen

  5. intelligente renovatie.

De cluster zal een belangrijke rol spelen om de Vlaamse energie-industrie wereldwijd op de kaart te zetten.

flux50.com

CONTACT
IMG_0420.JPG

Contacteer ons 

Jouw bericht is verzonden

bottom of page